Slideshow Image 1
Quyết định Số 804/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bắc Mê 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2017-05-10_so_804_QD-UBND_phe_duyet_KHSDD_2017_huyen_BM_20170515094425278270.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan