Slideshow Image 1
Công văn Số 384/STNMT-VP Về việc triển khai nhiệm vụ dồn điền, đổi thửa góp phần thực hiện các trương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2014-04-07_so_384_STNMT-VP_trien_khai_nhiem_vu_don_dien_20170407030758422420.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan