Slideshow Image 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, HOẶC THAY THẾ/ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm.


File đính kèm:
TTHC DAT DAI 2016.doc  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan