Slideshow Image 1
Quyết định Số 186/QĐ-UBND Điều chỉnh hủy bỏ diện tích đất của các công trình, dự án có thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại các huyện, thành phố được ghi trong Kế hoạch sử dụng đất 2015, nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_186_UBND_tinh_20180130091243170170_000.00.00.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan