Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 01/NQ-HĐND Nghị Quyết Thông qua các danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
01-NQ_20180725085858164160_000.00.00.K22.PDF  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan