Slideshow Image 1
Thông báo lịch trực thứ 7 - Chủ nhật tháng 7 năm 2020 của sở Tài nguyên Môi trường 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2020-7-03_so_60_TB_STNMT_20200703021334464460.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan