Slideshow Image 1
Sở Tài nguyên và Môi trường đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư các dự án tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái 

Từ ngày 07/01 đến ngày 09/01/2019, Đoàn công tác của Tỉnh Hà Giang do đồng chí Hoàng Văn Nhu – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trưởng đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư các dự án tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, cùng tham dự có lãnh đạo các ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang, Vị Xuyên; Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các Sở, ngành phụ trách lĩnh vực.

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2055.jpg
Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Cao Bằng

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2068.jpg

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Yên Bái


 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan