Slideshow Image 1
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Ngày 28/12, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2031.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2018, Sở TNMT đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnhgiao, đặc biệt kịp thời xử lý, tham mưu, giải quyết những nhiệm vụ phát sinh tỉnh giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, toàn ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao; việc dự tính, dự báo để có định hướng tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo điều hành còn hạnc hế…Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị: Trong năm 2019, toàn ngành tiếp tục đoàn kết thống nhất, đổi mới tác phong lề lối làm việc để làm tốt công tác tham mưu. Phó chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường sẽ có 02 nội dung quan trọng, trọng tâm theo sự phát triển đó là đất đai, môi trường; do đó, giao cho ngành xây dựng kế hoạch đột phá trong lĩnh vực đất đai, đồng thời,Phó chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến. Yêu cầu: Trongquý I/2019, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức một cuộc đối thoại đất đai với các doanh nghiệp;tổng hợp toàn bộ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở trong quá trình thực hiện để trả lời bằng văn bản cho các huyện/thành phố. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các huyện chỉ đạo công tác kiểm tra, thanhtra, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

 


 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan