Slideshow Image 1
Quyết định Số 243/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập Ban tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển viên chức năm 2019 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-11-04_so_243_QD-STNMT_20191111025313720720.PDF  
 (Nguồn: STNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan