Slideshow Image 1
Hội đàm giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang và Cục Thủy vụ Châu Văn Sơn 

 

Ngày 26/7/2017, được sự đồng  ý chủ trương của UBND tỉnh, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang tổ chức đón, tiếp và làm việc với Cục Thủy vụ Châu Văn Sơn tại Nhà Khách Hà An. Theo kế hoạch Đoàn đã thăm quan khảo sát tại thủy điện Sông Miện 5A.

C:\Users\sharp hg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0828.jpg


C:\Users\sharp hg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0830.jpg

Đ/c Đặng Văn Thủy – PGĐ Sở TN&MT Hà Giang và đ/c Bành Vĩnh An Trưởng đoàn Cục thủy vụ Châu Văn Sơn thăm quan và trao đổi tại Thủy điện Sông Miện 5A

Tại buội Hội đàm hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; lĩnh vực bảo vệ môi trường mà hai bên quan tâm, như: (1) Tăng cường về công tác quản lý và khai thác, sử dụng nguồn nước mặt trên các dòng Sông Lô, Sông Miện, Sông Nho Quế… các dòng sông xuyên biên giới chảy trên địa phận lãnh thổ giữa 2 nước Trung Quốc và Việt Nam; (2) Thường xuyên có những thông tin trao đổi, có các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; (3) Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều về công tác phòng chống ô nhiễm nguồn nước lụt bão, lũ quét có thể xẩy ra tại khu vực biên giới; (4) Hợp tác trong việc thực hiện quy định, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên các Sông Lô, Sông Miện, Sông Nho Quế… các dòng sông xuyên biên giới chảy trên lãnh thổ giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc nhằm Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; (5) Hợp tác bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước; (6) Hợp tác trao đổi kỹ thuật trong việc khai thác sử dụng nước mặt trên các sông xuyên biên giới lãnh thổ giữa 2 nước để khai thác tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững; (7) Hợp tác giúp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Một số hình ảnh tại buổi hội đàm giữa Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang và Cục Thủy vụ Châu Văn Sơn

C:\Users\sharp hg\Desktop\Tổng hợp\Đoàn Châu Văn Sơn\Ảnh\IMG_6661.JPG

C:\Users\sharp hg\Desktop\Tổng hợp\Đoàn Châu Văn Sơn\Ảnh\IMG_6666.JPG


C:\Users\sharp hg\Desktop\Tổng hợp\Đoàn Châu Văn Sơn\Ảnh\IMG_6673.JPG

 

 


 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà – Văn phòng Sở TN&M Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan