Slideshow Image 1
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Văn phòng đăng ký