Slideshow Image 1
Thông báo số 67/TB-STNMT Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận, phôi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do in viết hỏng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
THONG BAO SO 67.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan