Slideshow Image 1
Thông báo Số 21/TB-STNMT Thông báo Kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức TNMT 2019 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2020-02-03_so_21_TB-STNMT_Ket_qu_xet_tuyen_va_DS_du_kien_thi_sinh_trung_tuyen_vien_chuc_2019_20200210045156586580.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan