Slideshow Image 1
Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016 

 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016

Ngày 07/01/2017, Cụm trưởng Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường 9 tỉnh Đông bắc bộ) tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. Tham dự Hội nghị cóLãnh đạo Sở, Công đoàn, Đoàn thanh niên của  Sở Tài nguyên Môi trường 9 tỉnh Đông bắc bộ.

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm thứ nhất thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trong Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

F:\IMG_0046.JPG


Đồng chí Nguyễn Thành Hải – P Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng

thông qua báo cáo tổng kết

Chủ động triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở bám sát các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ TN&MT; chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh; qua đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần tích cực trong ngăn ngừa và răn đe các hành vi vi phạm pháp luật...

F:\IMG_0051.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nhu  – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Giang báo cáo tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị cũng đã thống nhất đánh giá công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2016 đã được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 9 tỉnh trong Cụm số II quan tâm sâu sát, có nhiều chuyển biến tích cực; đã tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua và duy trì nề nếp các phong trào thi đua nên đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị; các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, Hội nghị thống nhất cao với Báo cáo tổng kết năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và kết quả tự chấm điểm của các đơn vị trong Cụm thi đua số II, thống nhất tôn vinh 02 đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ TN&MT. Hội nghị cũng bầu Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn là cụm trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh là cụm phó năm 2017./.

F:\IMG_0056.JPG

F:\IMG_0059.JPG

F:\IMG_0070.JPG

F:\IMG_0072.JPG

F:\IMG_0082.JPG

Các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trong Cụm thi đua số II ký kết giao ước thi đua năm 2017 
 

 


 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà)
[Quay lại]
Các tin liên quan