Slideshow Image 1
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 7/2, Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chù trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Sở năm 2016 và  giải pháp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2017. 

 

Trong năm 2016, bám sát chủ trương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành TN &MT đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng đợt 2 năm 2016 với 85 công trình, dự án, tương đương diện tích trên 570 ha; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 140 công trình, dự án; thẩm định nhu cầu sử dụng đất cho 19 tổ chức; thông báo địa điểm thu hồi, giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng cho 25 dự án, với diện tích trên 680 ha. Tổ chức đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 12 xã được hơn 10.000 ha đất, đăng ký kê khai được hơn 40.000 hồ sơ, nâng tổng số giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh lên trên 470.000 giấy…
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Sở TN&MT phấn đấu hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020, báo cáo đăng ký danh mục thu hồi đất đợt 2/2017, báo cáo điều tra, đánh giá phân bổ tài nguyên nước mặt, nước ngầm và lập quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn 2030. Hướng dẫn các huyện, thành phố hoàn thành kế hoạch sử dụng đất 2017, quản lý tốt việc giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất sạch cho triển khai các dự án phát triển dược liệu, triển khai lập bản đồ địa chính theo dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đảm bảo chất lượng và tiến độ. Quản lý tốt các hoạt động thăm dò, khai thác và cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy hoạch, tăng cường công tác bảo vệ môi trường…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Ngành tài nguyên và môi trường Hà Giang cần phải đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới trong rà soát, lựa chọn đánh giá, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công việc và lấy tiêu chí phục vụ người dân và doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh đối thoại với người dân, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm, triển khai tốt công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Bộ TN&MT, khẩn trương rà soát điều chỉnh công tác quản lý sử dụng đất đến năm 2020, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản trên đất cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị ngành cần tập trung xử lý dứt điểm việc giao đất, cho thuê đất đối với một số doanh nghiệp, cá nhân, không để dây dưa, kéo dài, kiểm tra giải quyết ngay một số vấn đề nổi cộm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác quản lý giao đất, cho thuê đất và công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo tác động môi trường với các dự án đầu tư trên địa bàn. Việc quản lý cấp phép, khai thác khoáng sản cần phải được triển khai một cách chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, nghiêm cấm triệt để các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Quản lý tốt tài nguyên nước mặt, nước ngầm và lập quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020./.

 


 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà)
[Quay lại]
Các tin liên quan