Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 01/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2020-01-03_so_01_KH-STNMT_20200103021333209200.PDF  
 (Nguồn: STNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan