Slideshow Image 1
Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với UBND tỉnh Hà Giang, triển khai công tác kiểm tra tình hình thi hành Luật đất đai tại tỉnh Hà Giang. 

Từ ngày 23/2/2017 đến ngày 01/3/2017, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai (Quyết định số 27/QĐ-TCQLĐĐ ngày 17/02/2017) đã triển khai công tác kiểm tra tình hình thi hành Luật đất đai tại tỉnh Hà Giang. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thuộc Sở, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang và xã Phương Thiện; Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc; thị trấn Mèo Vạc và xã Tả Lủng. Tại các cơ quan, Đoàn được nghe báo cáo; thu thập, nghiên cứu các văn bản; hồ sơ, tài liệu về kết quả thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai của địa phương từ tháng 7 năm 2014 đến nay; trao đổi nắm thêm tình hình và giải đáp một số nội dung khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai 2013.

Theo đó, ngày 01/3/2017, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với UBND tỉnh Hà Giang thông báo kết quả kiểm tra tình hình thi hành Luật đất đai tại tỉnh Hà Giang.

 

 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà)
[Quay lại]
Các tin liên quan