Slideshow Image 1
Thông báo Số 153/TB-UBND Thông báo về việc Tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) tỉnh Hà GIang năm 2019 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
TB_153_UBND_tinh_20190606080103663660_000.00.00.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan