Slideshow Image 1
Quyết định Số 516/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Ngành Tài nguyên và Môi trường được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (9/4/2020) 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2020409_so_516_QD_UBND_Danh_muc_TTHC.pdf  
Kem_theo_QD_so_516_ngay_0942020_20200410093950783780.doc  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan