Slideshow Image 1
Thường trực Uỷ ban nhân dân làm việc với Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chiều ngày 19/01/2024, Đồng chí Hoàng Gia Long - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023, triển khai công tác năm 2024.

 

Đồng chí Hoàng Gia Long - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh.

Đánh giá chung trong năm 2023, Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tích cực chỉ đạo, điều hành, tham mưu, đề xuất giải quyết và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường đã có những chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Hoàng Gia Long - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, với nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực của ngành. Tập trung khắc phục những hạn chế năm 2023. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, tập trung vào 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, Bảo vệ môi trường để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; Hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh theo quy định; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; công tác xác định giá đất; xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2029; Lập danh mục xác định khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2024, giải quyết tình trạng khan hiếm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị sau hội nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể làm việc với các huyện và sở, ngành liên quan trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024./.

 


 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan