Slideshow Image 1
Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giữa Bộ và các địa phương 

Ngày 29/4/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giữa Bộ và các địa phương; tham gia ý kiến vào dự án Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) Chủ trì Hội nghị đc Trần Hồng Hà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng; Bộ Trưởng Bộ TN&MT; Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang tham dự có:  Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; đc Vương Ngọc Hà – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội khóa XIV đơn vị Tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo Sở Tài Chính; Ban Giám đốc Sở TN&MT và các phòng, đơn vị có liên quan

Một số hình ảnh tại điểm cầu tỉnh Hà Giang 

 

D:\Văn phòng\Tổng hợp bài viết 2019\2020\giao ban 3.jpg

 

D:\Văn phòng\Tổng hợp bài viết 2019\2020\giao ban 2.jpg

 

 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan