Slideshow Image 1
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015

Ngày 25/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang - Cụm trưởng Cụm thi đua số II (Sở Tài nguyên và Môi trường 9 tỉnh Đông bắc bộ) tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả kết quả công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền Cụm năm 2015. Tham dự Hội nghị có, Ông  Trương Quang Đạt – Vụ phó Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền- Bộ TN&MT; Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường 9 tỉnh Đông bắc bộ và Trưởng các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang.

Năm 2015, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; cũng là năm thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trong Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

 

Chủ động triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở bám sát các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ TN&MT; chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh; qua đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trong đó, có 14 văn bản Quy phạm pháp luật cụ thể hóa luật Đất đai 2013, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Khoáng sản 2010 cho phù với điều kiện thực tế của địa phương. Tích cực tham mưu triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 24-NQ-TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được chấn chỉnh và có định hướng phù hợp, trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND các tỉnh ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng nhằm quản lý, bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Công tác quản lý biển và hải đảo được đặc biệt quan tâm, đầu tư; năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo. Công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nhiều trường hợp vi phạm, thu hồi cho nhà nước trên 8 tỷ đồng, góp phần tích cực trong ngăn ngừa và răn đe các hành vi vi phạm pháp luật...

Tại Hội nghị cũng đã thống nhất đánh giá công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2015 đã được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 9 tỉnh trong Cụm số II quan tâm sâu sát, có nhiều chuyển biến tích cực; đã tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua và duy trì nề nếp các phong trào thi đua nên đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị; các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và Đại hội Đảng các cấp của từng địa phương. Đồng thời, Hội nghị thống nhất cao với Báo cáo tổng kết năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và kết quả tự chấm điểm của các đơn vị trong Cụm thi đua số II, thống nhất tôn vinh 02 đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua; Hội nghị cũng bầu Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên là cụm trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng là cụm phó năm 2016./.

 


 

 


 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà )
[Quay lại]
Các tin liên quan