Slideshow Image 1
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Giang. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Giang.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định đã chủ trì họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Giang.

 Tham gia họp Hội đồng thẩm định có thành viên Hội đồng là Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Các Bộ: Công An, Quốc phòng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Tài chính, Xây dựng… cùng chuyên gia và cơ quan phản biện.

  Tại cuộc họp, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của Tỉnh;

Hội đồng cơ bản thống nhất với báo cáo của Tỉnh; tuy nhiên đề nghị giải trình, làm rõ hơn nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa đạt so với kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Tỉnh, đặc biệt là các chỉ tiêu quốc gia phân bổ.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định - Ông Lê Thanh Khuyến đánh giá cao kết quả lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Hà Giang và khẳng định quy hoạch sử dụng đất là một trong những nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó Tỉnh cần phân tích, đánh giá cụ thể để đưa ra các chỉ tiêu đảm bảo tính khả thi, đồng thời phải đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch Quốc gia đã phân bổ, phát huy thế mạnh của địa phương, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ phê duyệt theo quy định.

 

 (Nguồn: Nguyễn Văn Quý- TP. Đo đạc quy hoạch)
[Quay lại]
Các tin liên quan