Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 77/KH-STNMT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của sở Tài nguyên và Môi trường 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-12-31_so_77_KH-STNMT.PDF  
 (Nguồn: STNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan