Slideshow Image 1
Sơ kết 01 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Giang  

Ngày 21/7/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá một năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Giang

Tại điểm cầu của tỉnh có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến dự chỉ đạo Hội nghị; tham dự có Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thuế và Lãnh đạo, chuyên viên VP UBND tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường trực UBND, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo chi nhánh VPĐKĐĐ các phòng, ban liên quan của các huyện, thành phố và công chức địa chính của các xã phường, thị trấn.

 

C:\Users\sharp hg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0816.jpg

Đ/c Hoàng Văn Nhu – Giám đốc Sở TN&MT phát biểu khai mạc Hội nghị

Qua hơn 01 năm hoạt động, với nhiều dấu ấn và thành quả được ghi nhận. Trong đó, Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 24.772 hồ sơ; cấp 243 Giấy chứng nhận cho tổ chức và 5.569  Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cải cách hành chính, đầu tư trang thiết bị và ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thực hiện chuyên môn; từng bước hiện đại hóa bộ máy Hành chính công; tham mưu trình UBND tỉnh Hà Giang ban hành các văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai được rút ngắn (từ 1- 15 ngày) so với Luật định, giảm thiểu sự chờ đợi của người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thống nhất chuyên môn từ Văn phòng tỉnh đến các Chi nhánh.

Bước đầu đã đáp ứng được mục tiêu đã đề ra, cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai được kiện toàn thống nhất từ tỉnh xuống các huyện, thành phố. Tác phong, lề lối làm việc của toàn thể CBCCVC và người lao động được đổi mới, từng bước chuyển sang chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự của dân, do dân và vì dân. Đảm bảo giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian theo cơ chế “Một cửa”, bản đồ địa chính toàn tỉnh được số hóa; kết quả thống kê đất đai định kỳ hàng năm và kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm đạt chất lượng theo quy định và độ chính xác cao. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng thống nhất, đồng bộ 03 cấp tỉnh, huyện, xã…

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị của UBND huyện, TP trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VPĐK đất đai còn hạn chế; cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn còn thiếu,năng lực cán bộ tại các chi nhánh còn yếu…

 

C:\Users\sharp hg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0801.jpg

Đ/c Hoàng Văn Nhu – Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghịC:\Users\sharp hg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0809.jpg

Đ/c Nguyễn Minh Tiến – PCT thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà – Văn phòng Sở TN&M Hà Giang.)
[Quay lại]
Các tin liên quan