Slideshow Image 1
Quyết định Số 242/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-11-04_so_242_QD-STNMT_20191111024923722720.PDF  
 (Nguồn: STNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan