Slideshow Image 1
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 công tác thi đua Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 công tác thi đua Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 16/7/2017, Cụm trưởng Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường 9 tỉnh Đông bắc bộ) tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo, chuyên viên văn phòng phụ trách thi đua khen thưởng, của  Sở Tài nguyên Môi trường 9 tỉnh Đông bắc bộ.

Ngay từ đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trong Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

C:\Users\sharp hg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0733.jpg

Đồng chí Nguyễn Hồng Thu–Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh

thông qua báo cáo sơ kết

Chủ động triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở bám sát các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ TN&MT; chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh; qua đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần tích cực trong ngăn ngừa và răn đe các hành vi vi phạm pháp luật...

C:\Users\sharp hg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0741.jpg

Đồng chí Nông Văn Kỳ  – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Cạn chủ trì Hội nghị

 C:\Users\sharp hg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0748.jpg

Đồng chí Trương Quang Đạt  – Phó Vụ trưởng vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền – Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cũng tại hội nghị, Cụm thi đua số II Bộ TN&MT thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như sau: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 đề ra. Trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Chính Phủ.

C:\Users\sharp hg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0752.jpg

  
 


 


 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà – Văn phòng Sở TN&M Hà Giang.)
[Quay lại]
Các tin liên quan