Slideshow Image 1
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang Quý I/2019 

Ngày 08/4/2019 UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang Quý I/2019. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2517.jpg

Đc Nguyễn Minh Tiến – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2505.jpg

 

Đồng chí Hoàng Văn Nhu – Giám đốc Sở TN&MT đồng chủ trì Hội nghị

 

 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan