Slideshow Image 1
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2020 

   

Hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2015, sở Tài nguyên Môi trường Hà Giang tổ chức đại hội đại biểu Công đoàn cấp sở. Chương trình diễn ra gồm 21 nội dung với một số nội dung chính như sau: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký. Thông qua chương trình, quy chế làm việc đại hội. Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020. Thông qua báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động BCH công đoàn đương nhiệm. Tiến hành ứng cử , đề cử và bầu cử BCH công đoàn. Thông qua Nghị quyết Đại hội ....

      Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng, đại biểu tham gia đầy đủ và sôi nổi tham gia những ý kiến đóng góp cho BCH công đoàn mới.


 (Nguồn: Phạm Duy - TTCNTT)
[Quay lại]
Các tin liên quan