Slideshow Image 1
Sở Tài nguyên và Môi trường tình Hà Giang chung tay phòng, chống dịch Covid – 19 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 955/UBND-NCPC ngày 31/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quán triện đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; văn bản chỉ đạo số 955/UBND-NCPC ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh và khuyên cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid – 19 cụ thể: Hạn chế tối đa việc di chuyển, không tự ý rời khỏi nơi cư trú; không tiếp xúc đông người. Chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, như: đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, khai báo y tế…Không vi phạm các quy định về tuyên truyền, phát ngôn, không bình luận, chia sẻ các thông tin sai sự thật, tin xấu, độc hạn về tình hình dịch gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Bố trí công chức, viên chức trực trụ sở cơ quan, đơn vị và bố trí làm việc tại nhà bằng công nghệ thông tin từ ngày 01/4 đến hết ngày 15/4/2020 không để công việc bị giãn đoạn, nhất là bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Một số hình ảnh triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường; tháng 4 năm 2020

 

D:\Văn phòng\Tổng hợp bài viết 2019\2020\b25e4f1ed8ad23f37abc.jpgD:\Văn phòng\Tổng hợp bài viết 2019\2020\ddebf9846e379569cc26.jpg

D:\Văn phòng\Tổng hợp bài viết 2019\2020\15d67593e220197e4031.jpg

 

D:\Văn phòng\Tổng hợp bài viết 2019\2020\4f25f8416ff294accde3.jpg

 

D:\Văn phòng\Tổng hợp bài viết 2019\2020\41c4dbe62055db0b8244.jpg

D:\Văn phòng\Tổng hợp bài viết 2019\2020\43b294f265419e1fc750.jpgD:\Văn phòng\Tổng hợp bài viết 2019\2020\5b77da302b83d0dd8992.jpg

 

 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan