Slideshow Image 1
Hội nghị đối thoại về chính sách đất đai đối với DN, HTX khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.  

Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh  Hà Giang tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách đất đai đối với DN, HTX khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Tổng  cục QLĐĐ; Thường trực, HĐND, UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Lãnh đạo Hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh; Chủ tịch Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện/thành phố và 136 đại biểu đại diện cho 125 doanh nghiệp, HTX.


 


 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà)
[Quay lại]
Các tin liên quan