Slideshow Image 1
Quyết định Số 251/QĐ-HĐXT Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-11-15_so_251_QD-STNMT_20191115090823418410.PDF  
 (Nguồn: STNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan