Slideshow Image 1
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH 

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH

Từ ngày 21 tháng 8 đến hết ngày 27 tháng 8 năm 2017 Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành mở lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác xây dựng, tích hợp và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai cho viên chức và người lao động tại văn phòng trung tâm, chi nhánh 11 huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với tổng số học viên tham gia là 26 đồng chí.

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Tham gia lớp học, các học viên được truyền đạt, trao đổi các nội dung những bước cơ bản trong quy trình xây dựng, tích hợp và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng CNTT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp nâng cao hiệu quả công việc của Phòng cũng như những nhiệm vụ mà Sở giao.

Sau khi kết thúc thời gian tập huấn lớp học đã làm bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm để đánh giá kết quả.

- Kết quả 100% số học viên đạt yêu cầu.

- Tổng kết rút kinh nghiệm lớp tập huấn và giải đáp ý kiến của học viên.

 


 (Nguồn: )
[Quay lại]
Các tin liên quan