Slideshow Image 1
Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các huyện/thành phố 

Từ ngày 18-19/04/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các huyện/thành phố. Đồng chí Hoàng Văn Nhu – Giám đốc Sở TN&MT dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có đại diện các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2587.jpgĐc Hoàng Văn Nhu – Giám đốc Sở TN&MT dự chỉ đạo Hội nghị
 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2588.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

 

 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà)
[Quay lại]
Các tin liên quan