Slideshow Image 1
Giấy xác nhận số 893/GXN-STNMT ngày 05/7/2019 của Sở TNMT tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch BVMT mỏ cát, sỏi KT29, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

Chi tiết trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-7-05_so_893_STNMT-CCMT_dang ky KHBVMT mo cat KT29 Vinh Quang - HSP.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan