Slideshow Image 1
Tổng hợp báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Hà Giang năm 2018 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1, đợt 2 và tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chi tiết trong file đính kèm.


File đính kèm:
BaCaoKetQua_QuanTrac_2018.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan