Slideshow Image 1
Bản đồ sạt lở Huyện Yên Minh năm 2020 

Nội dung được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
10.H-YEN MINH.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan