Slideshow Image 1
Giấy xác nhận số 411/GXN-STNMT ngày 01/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án khai thác cát sỏi làm VLXD thông thường mỏ cát sỏi thôn Ngòi Han, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 
[Quay lại]
Các tin liên quan