Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 145/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát, khắc phục ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2015-9-17_so_145_KH-UBND_kiem_soat_khac_phuc_ONMT_20161121103429223220.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan