Slideshow Image 1
Quyết định Số 17/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi pham hành chính về bảo vệ môi trường ( Cty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Hà Giang ) 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-3-11_so_17_QD-XPVPHC_xu_phat_vi_pham_HC_e_BVM_201603290933353130.PDF  
 (Nguồn: Bộ TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan