Slideshow Image 1
Quyết định Số 1932/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động mội trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường của " Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đã vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Trung Sơn, Trung Thành - Vị Xuyên"  

Chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2015-10-05 so 1932_QD-UBDN phe duyet BC DTM.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan