Slideshow Image 1
Quết định Số 1899/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ triển khai một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được thể hiện trong file đính kèm


File đính kèm:
2014-9-23 so 1899_QD-UBND phan cong nhiem vu.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan