Slideshow Image 1
Bản đồ sạt lở Huyện Quang Bình năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
9.H-QUANG BINH.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan