Slideshow Image 1
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường giao thông liên kết các vùng phát triển KT-XH Phía Đông tỉnh Hà Giang giáp ranh tỉnh Cao Bằng (đường tỉnh: Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kìm) 

Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường giao thông liên kết các vùng phát triển KT-XH Phía Đông tỉnh Hà Giang giáp ranh tỉnh Cao Bằng (đường tỉnh: Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kìm) của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang

Chi tiết Quyết định số 1740/QĐ-UBND trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-8-21 So 1740_QD-UBND phe duyet DTM du an duong tinh Ngoc Duong - Tung ba - Trang Kim.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan