Slideshow Image 1
Bản đồ sạt lở Huyện Quản Bạ năm 2020 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
4.H-QUAN BA.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan