Slideshow Image 1
Giấy xác nhận số 892/GXN-STNMT ngày 05/7/2019 của Sở TNMT tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch BVMT mỏ cát, sỏi đầu cầu treo, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì 

chi tiết trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-7-05_so_892_STNMT-CCMT_dang ky KHBVMT mo cat Tu Nhan HSP - HTX Minh TIen.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan