Slideshow Image 1
Bản đồ sạt lở Huyện Đồng Văn năm 2020 

Nội dung được hiển thị chi tiết trong file nén đính kèm


File đính kèm:
1.H- DONG VAN.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan