Slideshow Image 1
Số 93-Ctr/TU Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HG khóa XV thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 13/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu... 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2013-12-31_so_93_CTr-TU_ctrinh_thuc_hien_NQ_so_24__20160907075658206211.PDF  
 (Nguồn: Tỉnh ủy Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan