Slideshow Image 1
Quyết định Số 13/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi pham hành chính về bảo vệ môi trường ( cty CP Đầu tư Khoáng sản An Thông ) 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-3-11_so_13_QD-XPVPHC_xu_phat_vi_pham_HC_ve_BV_201603290930503910.PDF  
 (Nguồn: Bộ TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan