Slideshow Image 1
Bản đồ sạt lở Huyện Xín Mần năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
11.H-XIN MAN.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan